ганц нэг хөгжим...

Mar 22, 2010Эрос гэж 2004 онд гарсан антологи байдын байна... Кар вай, Антониони, Содерберг нарын гурван эрос маягийн кино багтаж... Велосогийн ийм дуу голоор нь явж байна... гоёо санагдав...

аа тэр Shutter Island тэнгист үзлээ... эхний хэсэг гоёо эхлээд сүүл рүүгээ жаахан байдаг л болчдог кино байна лээ... дунд нь явсан Махлерийн хөгжим гоёо санагдав... оруулах гэснээ залхуу хүрчлээ... piano quartet гээд хайчихаар гараад ирнэ гэгэгэ...

No comments:

Post a Comment