Aug 31, 2012

Хэзээ ч учрахгүй байж мэдэх эсвэл аль хэзээний учирчихсан тэр нэгнийг хүлээн Намайг бүлээцүүлэх амьсгал ирээдүйд царцчихсан энэ хотод сая хүний дунд ганцаардах Үйлийн үрдээ би дуртай... Read more...