...

Sep 2, 2011

...Үзэгдэл бүхэн мөн чанартаа хоосон гэсэн
Мэргэдийн сургаальд итгэхийг хүсэвч
Үзэсгэлэн гоод чинь эргэлзэж үл чадна...

2 comments:

Post a Comment